Inget maskin ID har skickats in till felanmälan

 

Innan du går vidare

Finns det kaffe i behållaren eller är den tom?
Är sumplådan tömd?
Kontrollera att spillbrickan är tömd
Prova att starta om maskinen och kontrollera om problemet kvarstår